Công ty TNHH Vĩnh Tín
0904223068
136 Thiên Đức, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh

Công ty TNHH Vĩnh Tín

Pallet nhựa cũ giá rẻ Bắc Ninh - bán và cho thuê

Giờ làm việc: Chưa cập nhật
Địa chỉ: 136 Thiên Đức, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh
Trang web: https://www.flickr.com/photos/107340386@N08/

Giới thiệu

Công ty TNHH Vĩnh Tín
Người liên hệ: Nguyễn Huy
Mobile: 0904223068
Email : vinhtinbn@gmail.com

https://cong-ty-tnhh-vinh-tin.business.site/

Album ảnh:
https://www.flickr.com/photos/107340386@N08/

Fanpage:

VIPPage:
https://muabannhanh.com/palletnhuacugiarebacninh

Công ty TNHH Vĩnh Tín
Điện thoại 0904223068
Địa chỉ: 136 Thiên Đức, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh
Liên kết mạng xã hội